REBEC 2014 - 24.06. RE Konferencija I) Institucionalni panel - Srbija u procesu pridruživanja EU

Moderator: Aleksandar Opsenica, Direktor, FESTLENT, Srbija;
Govornici:
Simon J. Cox, Partner, McGuireWoods; Slavko Carić, predsednik izvršnog odbora, Erste Banka; Ana Knežević Bojović, Koordinator za regulatornu reformu, NALED; Sylvia Foissy , Generalni direktor, The International Business Multiplier