REBEC 2015: Panel 4 JPP - Najvažnije preporuke za uspešniji razvoj JPP‐a

Moderator: Kamilo Vrana, osnivač Energovizija, Hrvastka • Slađana Sredojević, Ekspertza JPP, Srbija • Marko Marković, Pomoćnik direktora, Odeljenje za investicije irazvoj, Aerodrom“Nikola Tesla”, Srbija • Nikola Đurić, Saradnik za odnose sa javnišću, BelgradeNikola Tesla Airport, Serbia