You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Nenad Vučinić

Nenad Vučinić

Šef sektora za saobračaj I upravljanje, ENERGOPROJEKT a.d. Srbija


Nenad Vučinić je šef odeljenja za saobraćaj i upravljanje sistemima u oblasti bezbednosti saobraćaja. Odgovoran je za realizaciju projekata u saobraćajnom sektoru. Specijalista je za tunelistiku, SCADA sisteme u saobraćaju, nadzorne i upravljačke centre, vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, savetik je za transport opasne robe ADR sa licencom.
Nakon završetka studija u Beogradu na Saobraćajnom fakultetu bio je uključen u realizaciju složenih saobraćajnih projektata u Srbiji i inostranstvu, sa naglaskom na algoritamske smernice automatskih sistema upravljanja i bezbednost saobraćaja. Bio je angažovan je kao konsultant u projektu „Pojas i put“. Licencirani je Savetnik za transport opasne robe, ADR. Inovacije i multidisciplinarnost u struci ,vode ga sve više ka idejama razvoja e-mobilnosti u Srbiji.
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže