You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Andreas Liebsch

Andreas Liebsch

MRICS, Vodeći Partner, GO ASSET Development GmbH, Austrija


Gospodin Liebsch je započeo jsvoju karijeru u Rheinische Hipothekenbank AG (kasnije EUROHIPO AG) finansiranjem velikih projekata komercijalnih nekretnina u Austriji. Potom je radio kao menadžer za nekretnine vodeći projekte u kompanijama Palmers AG i Gerngross AG. Kasnije je gospodin Liebsch nastavio kao generalni direktor u CREDO AG za zemlje Austriju, Mađarsku i Slovačku.
Nakon više od 10 godina intenzivnog rada u industriji nekretnina, osnovao je 2006. GO ASSET Development GmbH. Od tada su uspešno realizovani brojni projekti nekretnina i kompanija je osnovana kao specijalista za logistiku nekretnina u Austriji i zemlje CIE / JIE.
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže