You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Chris Choa

Chris Choa

Osnivač, Direktor, OUTCOMIST, London


OUTCOMIST vodi složene urbane projekte, okuplja izvanredne timove, gradi konsenzus i stvara uporedne prednosti za širok spektar javnih i privatnih zainteresovanih strana.
Pristup kompanije zasnovan je na „teoriji promena“: definisati dugoročne ishode, a zatim raditi unazad kako bi se utvrdili neophodni uslovi koji bi trebalo da postoje za ostvarenje ishoda.
Chris Choa je direktor OUTCOMIST-a. Globalni je poverenik Instituta za Urbano zemljište i aktivni član odbora za širok spektar organizacija povezanih sa nekretninama, gradskom mobilnošću, energijom i digitalnom umetnošću. Pre osnivanja OUTCOMIST-a, Choa je vodio AECOM-ovu praksu konsultanata o gradovima, proizvodeći velike master planove i urbanu strategiju širom sveta. Pre AECOM-a, Choa je bio direktor kompanije HLV International, sa glavnim završenim arhitektonskim projektima u SAD-u, Kini, Japanu i širom Bliskog Istoka. Ranije je bio imenovani savetnik gradonačelnika Londona.
Obrazovanje
Diplomska škola za dizajn Univerziteta Harvard - master arhitekture (M. Arch)
Univerzitet Jejl - Bachelor of Arts (B. A.)
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže