You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Miloš Velimirović

Miloš Velimirović

Partner, advokatska kancelarija SOG / Samardžić, Oreški & Grbović, Srbija


Miloš Velimirović je partner u advokatskoj kancelariji SOG / Samardžić, Oreški & Grbović i redovno savetuje vodeće međunarodne i domaće kompanije i finansijske institucije u vezi sa regulativom u finansijskom sektoru, kao i povodom pitanja u oblastima projektnog finansiranja, spajanja i preuzimanja, i zaštite podataka o ličnosti, sa posebnim fokusom na regulatorna pitanja u oblastima investicionih fondova i fintech industrije.
Ima preko 10 godina iskustva u bankarskom sektoru, gde je savetovao na kompleksnim transakcijama koje su uključivale  korporativne klijente, javna preduzeća, i državne institucije, ukupne vrednosti preko 2 milijarde evra.
Pre nego što je postao partner u advokatskoj kancelariji SOG, Miloš je bio šef Odeljenja za javne finansije, kao i član Kreditnog odbora Hypo Alpe-Adria banke (danas Addiko banke), kao i finansijski specijalista u projektu Svetske banke pod nazivom „Competitiveness and Jobs“. Njegovo široko obrazovanje u oblastima prava, finansija i menadžmenta, kao i veliko iskustvo u bankarskom sektoru, dozvoljavaju mu da pruža sveobuhvatnu podršku klijentima u pravnim i komercijalnim aspektima njihovih projekata. Pored toga, iskustvo rada sa državnim institucijama i preduzećima i rad  za Svetsku banku predstavljaju ključnu prednost u savetovanju klijenata koji svakodnevno sarađuju sa državnim institucijama i organima vlasti.
U periodu od 2007-2016. godine Miloš je radio u Hypo Alpe-Adria banci na različitim pozicijama: U periodu od 2008-2010. godine bio je šef Jedinice za lokalnu samoupravu, gde je obavljao funkciju upravljanja, kao i analize tržišta i kontrole prodaje za celo Odeljenje javnih finansija. Od 2010-2016. godine radio je kao šef Odeljenja za javne finansije gde je radio na finansiranjima velikih projekata ukupne vrednosti preko 2 milijarde evra. Od 2015-2016. godine bio je angažovan na pozicijama Koordinatora projekta i Predstavnika za teritoriju Srbije u Programu unapređenja učinka banke za vreme restrikcija nametnutih od strane Evropske komisije. Cilj programa bio je priprema banke za post-privatizacioni period, a Miloš je bio zadužen za implementaciju projekta.
Miloš je član Advokatske komore Beograda, kao i skupštine Centralnog registra za depo i kliring hartija od vrednosti. Pored toga, član je i Marshall Memorial Fellowship-a, stipendista fondacije Konrad Adenauer Stiftung, i alumni član St. Hugh’s College.
Miloš je diplomirao i masterirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Takođe ima i diplomu Univerziteta u Oksfordu, gde je pohađao program iz finansijskog strateškog planiranja u Said poslovnoj školi, a pored toga je pohađao i program specijalizacije Frankfurtske škole za finansije i menadžment. Miloš takođe poseduje i sertifikat Akademije za liderstvo u razvoju, Centar za demokratiju, razvoj i vladavinu prava (CDDRL) Univerziteta Stanford.
Tečno priča engleski i francuski jezik, i poseduje dobro znanje nemačkog jezika.
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže