You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Nikola Suzić

Nikola Suzić

Mrics, Direktor, alfa real estate, SRBIJA


Nikola Suzić MRICS je direktor Alfa Real Estate Beograd. Odgovoran je za razvoj usluga procena vrednosti i drugih savetodavnih usluga iz oblasti nekretnina, izradi procena vrednosti nepokretnosti, studija izvodljivosti, analize tržišta i veštačenja. Nikola ima multidisciplinarno iskustvo stečeno u renomiranim konsultantskim kućama za nekretnine kao što su Colliers International, CBRE i lokalnim podružnicama NAI Global.
Nikola ima veoma dobro razumevanje bankarskog sektora, pošto je radio u UniCredit banci Srbija kao direktor Odeljenja za upravljanje kolateralom. Blisko je sarađivao sa Odeljenjem za projektno finansiranje i bio je uključen u proces odobrenja kredita za neke od najvećih projekata iz oblasti nekretnina u Srbiji. Tokom karijere, imao je priliku da radi sa najvećim investitorima u Srbiji i regionu, proceni velikih projekata i pružanju podrške menadžmentu.
Od 2018, Nikola je licencirani procenitelj u skladu sa Zakonom o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, a postao je sudski veštak iz oblasti ekomomije i finansija 2014. godine. Nikola je član RICS-a od 2019 godine.
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže