You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

dr Renata Pindžo

dr Renata Pindžo

Vanredni profesor Fakulteta za Ekonomiju, Finansije i Administraciju (FEFA) u Beogradu, Srbija


Dr Renata Pindžo je vanredni profesor Fakulteta za Ekonomiju, Finansije i Administraciju (FEFA) u Beogradu, a predavač je i na beogradskoj Višoj turističkoj škol. Od jula 2008, kao zamenik ministra priVladi Republike Srbije, zadužena je za sektor turizma. Od 2013.g. je član Nacionalnog Saveta za razvoj turizma Republike Srbije. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, 2003.g. je stekla master, a 2011.g i doktorsko zvanje.
Njeno iskustvo uključuje 13 godina bavljenja menadžment i finansijskim savetovanjem. Tokom svog rada za Deloitte stekla je znanje, pružajući konsultantske usluge mnogim domaćim i međunarodnim kompanijama, kao i finansijskim institucijama i lokalnim samoupravama (opštinama). Pored toga, radila je kao konsultant pri Ekonomskom Institutu, kao i na projektima Svetske Banke, koji su bili vezani za privatizaciju, restruktuiranje i poboljšanje konkurentnosti srpske privrede. Sarađivala je sa mnogim međunarodnim institucijama (USAID, EAR, EBRD, DFID i GIZ), na kompleksnim projektima restruktuiranja srpske ekonomije. Takođe, ona je predstavnik Vlade republike Srbije u oblasti turizma, pri sledećim organizacijama i regionalnim inicijativama: UNWTO, BSEC, RCC, EUSAIR, EUSDR. Gđa Pindžo je autor više od 70 naučnih radova.
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže