You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Christoph Buchgraber

Christoph Buchgraber

stariji menadžer za investicije, CA Immo


Obavlja funkciju višeg investicionog menadžera u kompaniji CA Immo, međunarodnoj kompaniji za ulaganja u imovine sa sedištem u Austriji. Gospodin Buchgraber odgovoran je za procenu i realizaciju transakcija u nekretnine u Austriji i regionima CEE / SEE. G. Buchgraber ima duboku i dugoročnu ekspertizu, jer ima više od 15 godina iskustva u prometu nekretnina.
Gospodin Buchgraber započeo je karijeru 2004. godine u Raiffeisenu, gde je, nakon završetka pripravničkog staža, bio odgovoran za specijalno i projektno finansiranje u sektoru imovine.
G. Buchgraber ima akademsku diplomu iz poslovne administracije Bečkog ekonomskog i poslovnog univerziteta i postdiplomski magistarski rad na temu „Nekretnine i procena vrednosti“ na Bečkom tehnološkom univerzitetu.
 
O kompaniji CA Immo
CA Immo je kompanija za razvoj nekretnina sa sedištem u Beču sa sedam filijala u zemalja Centralne Evrope. Osnovna delatnost uključuje zakup, upravljanje i razvoj visokokvalitetnih kancelarijskih zgrada. Kompanija pokriva ceo lanac aktivnosti u oblasti razvoja komercijalnih nekretnina, zasnovan na visokom stepenu stručnosti unutar kompanije u oblasti izgradnje.
Osnovan 1987. godine, CA Immo kontroliše imovinu od oko 5,2 milijarde evra u Nemačkoj, Austriji i Istočnoj Evropi.
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže