You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

GUNIZ CELEN

GUNIZ CELEN

CRE, MAI, FRICS, Turska


2017 Landauer /White Award Winner
CELEN Corporate Property Valuation and Counseling Inc. – Predsedavajuća (2003-)
CELEN Strategic Investment Solutions Ltd. – Osnivač i partner (2003 -)
CELEN Appraisal Center – Generalni direktor (1995 - 2003)
CRE The Counselors of Real Estate Global – član Borda direktora (2019-)
CRE The Counselors of Real Estate Global – član Komiteta za strateško planiranje(2019-)
CRE The Counselors of Real Estate – Predsedavajuća evropskog odeljenja (2016-2018)
Appraisal Institute USA – član Međunarodnog borda direktora (2012-2015 u dva mandata)
CRE The Counselors of Real Estate – član Izvršnog borda evropskog odeljenja (2014-2020)
Appraisers’ Association of Turkey – Počasni predsednik (2001-2007)
Darussafaka Society – član Izvršnog odbora (2013-2019)
ULI, Urban Land Institute – član Izvršnog državnog saveta (2000-2015)
TMMMB – Assoc. Of Turkish Consulting Engineers and Architects – član Izvršnog odbora (2006-2008)
IPYD – Istanbul Project Management Assoc – član Izvršnog odbora (1999-2000)
YASED – International Investors Assoc.– Revizor i član višeg izvršnog saveta
Neposredno pre pokretanja Celen Appraisal Centra 1995.godine, Guniz Celen je radila kao projektni  inženjer pri međunarodnim građevinskim poslovima, a zatim je prešla na izvršnu funkciju u međunarodnoj trgovini, investicijama i razvoju projekata kao zamenik izvršnog direktora pri Investicijama KiSKA Holding; aktivno je radila na infrastruktukturnim ugovorima,kao i na superstrukturnom razvoju Marmara ugostiteljskih investicija u Turskoj, Blsikom Istoku i SAD.
44 godine širokog i praktičnog iskustva u različitim oblastima građevine, razvoja i investicionog okruženja, pomešanih sa prednostima i znanjem stečenim na studijama M.Arch (METU) i MBA iz finansija (Koc University), vodilo je do sabiranja i izgradnje autentičnog “know-how” u oblasti infrastrukture, stanogradnje, kao i komercijalnih, ugostetiljskih i industrijskih razvojnih oblasti. Sa potvrđenim rezultatima, Celen Group kompanije su postale čuvene po uslugama povećanja vrednosti u probojnom konceptualnom  dizajnu, razvojnim ekonomskim i investicionim strategijama, koje ne samo da zadovoljavaju potrebe tržišta, već pokreću trendove na mnogim geografskim područjima.
Guniz Celen  kap prvi turski član Instituta za procenu, CRE, RICS i ULI, a kao osnivač i predsednik turske asocijacije procenitelja, posvetila je godine u podizanju proceniteljske profesije. Imala je čast, da tokom svog mandata i kao pridruženi član, predstavlja turske procenitelje pri  IVSC i TEGoVA. Guniz i dalje nastupa kao govornik, predaje i piše na temu razvoja RE, a nedavno je inicirala i projekat Žena lidera u RE društvu (pokretu), koji je prerastao u platformu. Majka je usvojenog Pınara, Onur & Doruk Celen.
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže