You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

dr Miljan Mikić

dr Miljan Mikić

Osnivač, OROOK, Srbija


dr Miljan Mikić, dipl. građ. inž je direktor i osnivač platforme Orook, predavač na Univerzitetu u Lidsu (Velika Britanija) i konsultant sa značajnim iskustvom u oblastima strateškog menadžmenta, planiranja poslovanja, organizacione teorije, upravljanja projektima i ugovorima, kao i primene BIM tehnologija u građevinarstvu.
U dosadašnjoj karijeri osim u Srbiji i Crnoj Gori, bio je angažovan na projektima izgradnje industrijskih, infrastrukturnih i stambeno-poslovnih kompleksa u Rusiji, Gruziji, Austriji i Velikoj Britaniji.
Član je nadzornog odbora udruženja BIM Srbija, kao i više komiteta naučno-istraživačkih projekta Evropske Unije (npr. MEGA PROJEKTI: Efektno projektovanje i realizacija mega projekata u Evropskoj Uniji", i "Reformulacija održivosti u okviru regenerativne ekonomije").
Objavio je više od 30 radova u međunarodnim i domaćim časopisima i na naučnim skupovima.
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže