You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

doc. dr Milena Vukmirović

doc. dr Milena Vukmirović

Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija


doc. dr Milena Vukmirović, Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Dr Milena Vukmirović je diplomirala je i doktorirala na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, a zaposlena je kao docent na Šumarskom fakultetu, Odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu. Autor je tri monografije, više poglavlja u monografijama i radova u časopisima. Radila je više desetina urbanističkih konkursa, projekata otvorenih javnih gradskih prostora i uređenja enterijera. Oblast naučno-stručnog interesovanja – urbani dizajn, dok se u praksi bavi i dizajnom enterijera.
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže